Musikerförbundet och jazzen 1920-1940 - en genomgång av tidningen Musikern

Författare
Martin Westin
(Martin Westin.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenskt visarkiv, Svenskt visarkiv cop. 1998 Sverige, Stockholm, Stockholm [2], 21 sidor. 30 cm