Muslimer som medarbetare

Författare
Jan Samuelsson
(Jan Samuelsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ahl al-Bayt (A.S) Assembly Scandinavia 2003 Sverige, Järfälla 251 sidor. 22 cm