Muslimsk mystik - ur psykologisk synvinkel

Intresset för muslimsk mystik, sufism, har ökat avsevärt. Ur internationell synvinkel framgår det av ett tilltagande bokflöde, inte minst när det gäller nya översättningar till västeuropeiska språk. I Sverige har vi dock inte sett någon saklig, översiktlig presentation av sufismen på drygt femtio år. I denna bok presenteras sufismens upppkomst, de mest framstående

sufierna och deras förhållande till de muslimska

rättslärda samt ordensväsendets uppkomst.

Framställningen sträcker sig ända in i vår tid.

Denna andra, bearbetade och uppdaterade upplaga har utökats med ett kapitel om sufism i Europa.

Författare
Antoon Geels
(Antoon Geels.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Artos & Norma 2005 Sverige, Skellefteå, Danmark 318 sidor. 21 cm
Norma, Symposion 1999 Sverige, Skellefteå, Eslöv 302 sidor. 22 cm