Muza stranstvij Nikolaja Gumileva

Författare
Apollon Borisovič Davidson
(Apollon Davidson.)
Språk
Ryska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nauka 1992 Ryssland, Moskva 316 sidor. faks., ill.