Mycoplasmas V2

Författare
J Tully
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Academic Press 1979 Utgivningsland okänt / Ej specificerat