Mycorrhiza and tree nutrition in poor forest soils - Mykorrhiza och näringsupptagning hos skogsträd i mager skogsjord

Författare
Erik Björkman
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1971 Sverige, Stockholm 24 sidor. : ill.
1970 Sverige, Stockholm 24 sidor. : ill.