Mykenska och feniciska spår på Österlen

Författare
Bob G. Lind
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stjärnljusets förlag 2010 Sverige s. : ill. 978-91-633-6802-8