Mykorrhiza kan gynna växtens tillväxt och hälsa

Författare
Siri Caspersen
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniversitet 2001 Sverige, Uppsala [4] sidor.