Mykorrhiza - dold kraft i växtproduktionen?

Författare
Monica Kling
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv. 1998 Sverige, Uppsala [4] sidor. : ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan