Mykorrhizans utbildning och frekvens hos skogsträd på askgödslade och ogödslade delar av dikad myr - Die Ausbildung und Frequenz der Mykorrhiza in mit Asche gedüngten und ungedüngten Teilen von entwässertem Moor

Författare
Erik Björkman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1941 Sverige, Stockholm S. 255-296 : Ill
Statens skogsförsöksanstalt 1941 Sverige, Stockholm S. 255-296