Mykorrhizasvampar i örtrika granskogar - en metodstudie för att hitta värdefulla miljöer

Författare
Emma Hagström
(Emma Hagstöm, Mikael Hagström, Magnus Wadstein)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skogsstyrelsen cop. 2005 Sverige, Jönköping 46 sidor. : ill., kartor