Myrinventering för skyddsändamål - preliminär redogörelse för metodstudier

Författare
Hugo Sjörs
(Hugo Sjörs. Myrinventering i Örebro län : förberedelse och urval inför fältarbetet / Ingvar Backéus)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1977 Sverige, Uppala 25, 8 sidor.