Myteposet - en studie i Viktor Rydbergs mytologiska forskningar under 1880-talet

Författare
Ola Östin
(Ola Östin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ola Östin, Books on Demand distributör 2005 Sverige, Västerås, Visby 307 sidor.