Myxomyceter - slemsvampar i Göteborgs botaniska trädgårds naturpark

Författare
Uno Eliasson
(Uno Eliasson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Göteborgs botaniska trädgård, Gummesson 1976 Sverige, Göteborg, Falköping [6], 76 sidor., 8 pl.-bl. ill. 21 cm