"Nä, nu skall jag läsa arkeologi" - Arkeologiutbildningen i blickfånget

Författare
Kristina Jennbert
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Archaeology and Ancient History, Lund University 2016 Sverige, Lund