Näbbgården i Norberg. Partiell fasadrenovering 2001 - Antikvarisk kontroll. Fastigheten Höjen 11, Norbergs socken och kommun, Västmanlands län

Författare
Rolf Hammarskiöld
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum (2001) Sverige, Västerås 9 sidor.