När ödemarken blomstrar

Författare
Gunhild Willén-Örnfeldt
(Med förord av O. Bergqvist)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diakonistyr. 1930 Sverige, Stockholm 164s
Svenska journalen 1928 Sverige, Stockholm 254 sidor.