När Erik bär förklä är han Anders - en bok om lek, dramapedagogik och teater samt andra dramatiska företeelser såsom sociala roller, ritualer, bedrägerier och skoj i den svenska kulturens vardagsrum

Författare
Maud Backéus
(Maud Backéus.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Daidalos 2009 Sverige, Göteborg, Lettland 318 sidor. 21 cm 978-91-7173-302-3