När byn förlorade sin skola - - En fallstudie av avvecklingen av Backa skola

Författare
Mats Lundgren
(Mats Lundgren, Inger von Schantz)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan Dalarna 2010 Sverige, Falun