När corona erövrade världen

Författare
Ingrid Tollgerdt-Andersson
(Ingrid Tollgerdt-Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tollgerdt förlag, Scandbook AB 2020 Sverige, Bjärehalvön, Falun 126 sidor 18 cm 978-91-986165-0-7