När de tysta "kunskaparna" börjar tala! - forskningscirklar - ett möte mellan praktiker och teoretiker

Författare
Christina Lönnheden
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trygghetsfonden för kommuner och landsting 1997 Sverige, Stockholm 41 sidor.