När dimmorna skingras

Författare
Constance Heaven
(Constance Heaven övers.: Majken Cullborg)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 1985 Sverige, Stockholm 240 sidor. 21 cm 91-32-31114-1