När fisken är fångad

Författare
Elsa Haglund
(Elsa och Bertil Haglund.)
Genre
Kokböcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt & Söner, Ljungföretagen 1973 Sverige, Stockholm, Örebro 96 sidor. ill. 20 cm