När kalla nätter plågar mig

Författare
Jessica Andersson, sångerska
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lind & Co förlag 2019 Sverige, Stockholm 978-91-7861-651-0