När kroppen är gravid och själen sjuk - aktuell kunskap och praktisk handledning

Författare
Lars Häggström
(Lars Häggström, Margareta Reis illustrationer: Karolina Eriksson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Affecta, Lindgren & Söner 2009 Sverige, Göteborg, Mölndal 105 sidor. ill. 25 cm 978-91-633-5378-9