När kunskap ska styra - om organisatoriska och professionella villkor för kunskapsstyrning inom missbruksvården

Författare
Maria Alm
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linnaeus University Press 2015 Sverige, Växjö 246 sidor. 978-91-87925-54-2
Linnaeus University Press 2015 Sverige, Växjö 246 sidor. (PDF)