När livet djupnar - glimtar av frihet

Boken När livet djupnar - glimtar av frihet beskriver upplevelser av något vackert, storslaget, annorlunda – i naturen, i ett mänskligt möte, under meditation eller konstnärligt skapande – något som väcker igenkänning hos många. Plötsligt framkommer en insikt, en vision, en djup känsla av frihet och glädje– kvalitéer som kan lyfta och förändra oss i grunden. Vad är detta? Är det ”religiöst”, eller ”andligt” eller helt enkelt en förmåga till självöverskridande som finns inom människan?

Psykologen Abraham Maslow kallade det för peak-experience, på svenska höjdpunktsupplevelse. Boken hämtar inspiration från Maslow och psykosyntesens grundare Roberto Assagioli, som ingående beskrivit den transpersonella psykosyntesprocessen med att i sanning "bli sig själv".

När livet djupnar riktar sig till alla som längtar efter att utforska existentiella frågor och är nyfikna på samtida andlighet utan dogmer. Den kan läsas med behållning av bl.a. coacher, samtalsterapeuter, psykologer och präster men kräver inga särskilda förkunskaper annat än ett öppet sinne.

Författare
Mattias Leivinger
(Mattias Leivinger.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Heron, Tryckopia 2009 Sverige, Hägerstensåsen, Jönköping 288 sidor. 19 cm 978-91-633-4561-6