När mörkret föll

Författare
Dorothy Daniels
(Övers.: Elsi Rydsjö)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Åhlén & Åkerlund 1970 Sverige, Stockholm 127 sidor.