När och hur böra ordnar bäras?

Författare
Ernst Areen
(Ernst E. Areen och Sten Lewenhaupt.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
J.O. Öberg & son 1953 Sverige, Eskilstuna 55 sidor., 9 pl.-bl.
Öberg & son 1943 Sverige, Eskilstuna 56 sidor., 2 pl.-bl., [12] pl.-s.
Öberg & Son 1929 Sverige, Eskilstuna 35 sidor., 5 pl.-bl.