När och närkar, En sockenhistorik

Författare
Axel Häglund
(Red. m.m.: Allan Nilsson teckningar: Harald Norrby.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Komm. för en sockenbok om När 1975 Sverige, Stånga 395 sidor. Ill.