När och närkar, Gårdshistorik

Författare
Axel Häglund
(Foto: Nils Pettersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Komm. för en sockenbok om När, Gotlandstr. 1977 Sverige, Stånga, Visby 533 sidor. ill. 29 cm
Komm. för en sockenbok om När 1975-1977 Sverige, Stånga 2 vol. 29 cm
Komm. för en sockenbok om När 1975 Sverige, Stånga 395 sidor. Ill.