När separatorn tystnade - minnesbilder från Kvinnestad

Författare
Holger Reinholdsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
H. Reinholdsson 1994 Sverige, Alingsås 132 sidor. : ill. 21 cm