När skolan gör skillnad - skola, etnicitet och institutionell praktik

Boken handlar om lärares syn på elever med annan kulturell bakgrund än svensk. I sin forskning visar Sabine Gruber på hur de lärare hon har följt delar upp eleverna i två, homogena grupper – svenskar och invandrare och kopplar ett antal stereotypa karaktärsdrag till dessa. "Den typiska invandrarkillen" blir bemött på samma sätt oavsett vem han är. En grupp skiljs dock ut från dessa två grupper nämligen romer, som anses vara avvikande från allt annat.

Författare
Sabine Gruber
(Sabine Gruber.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2008 Sverige, Stockholm, Spanien 191 sidor. 21 cm 978-91-47-08423-4