När spritdemonen regerar - en berättelse ur livet

Författare
Harry Svärd
(Harry Swärd)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hembygdsförl. (distr.) 1963 Sverige, Vetlanda 109 sidor.