När? var? hur? --- och varför? - skrivningsfrågor i rättshistoria

Författare
Kjell Å. Modéer
(Kjell Å. Modéer.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Juridiska fören., Studentlitt. (distr., Studentlitt. 1980 Sverige, Lund, Lund 26 sidor. 22 cm