Näringslivet och förtroendet, Bilagedel - betänkande

Författare
Förtroendekommissionen
(Företroendekommissionen.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fritzes offentliga publikationer, Elander Gotab 2004 Sverige, Stockholm, Stockholm 340 sidor. 25 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan