Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv - En följeforskningsstudie av projektet InnoWent, Teknikdalen. Slutrapport

Författare
Mats Lundgren
(Mats Lundgren, Ina von Schantz Lundgren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan Dalarna 2010 Sverige, Falun 44 sidor. (PDF)