Närke i religiöst hänseende - statistisk översikt

Författare
Ragnar Redelius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf. 1922 Sverige, Ärila, Eskilstuna 16 sidor.