Närsjukvård - bakgrund, erfarenheter och pilotstudie

Författare
(Jane Springett ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Forskningsplattformen för utveckling av närsjukvård 2006 Sverige, Kristianstad 67 sidor.
Forskningsplattformen för utveckling av närsjukvård 2005 Sverige, Kristianstad 69