Närvarande och frånvarande fäder - Intersektionella perspektiv på jämställdhetsstrategier i svensk mödravård

Författare
Anna Bredström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ämnesföreningen för Genusvetenskap 2017 Sverige