Näsan i Haptiken - Akademisk avhandling inom Nasologiska fakulteten vid Lunds universitet

Författare
Mischa Billing
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lunds Universitet 2011 Sverige, Lund universitet 40
Mischa Billing och Nasala utskottet 2011 Sverige, Lund 40 sidor. ill.