Näskonungens ättlingar - en bild från skånska kusten

Författare
Eva Wigström
(Af AVE .)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länstidningens tryckeri 1878 Sverige, Örebro 121 sidor
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan