Nätprovfiske Ryssbysjön 1999 - en rapport från regional miljöövervakning i Jönköpings län

Författare
Bob Lind
(Bob Lind, Tobias Haag)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1999 Sverige, Jönköping 27, 8 sidor.
Länsstyrelsen i Jönköpings län 1999 Sverige 37