Nättraby-Alnaryd-Älmeboda järnväg - Nättraby-Alnaryd-Eringsboda järnvägsaktiebolags historia

Författare
Lennart Welander
(Skildrat av Lennart Welander.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fören. Gamla Carlscrona, Museifören. Östra Södermanlands järnväg, Abrahamson 1980 Sverige, Karlskrona, Mariefred, Karlskrona 178 sidor., [10] kart- o. pl.-bl. ill., kart. 22 cm