Någon måste dömas

Författare
John D. MacDonald
(John D. MacDonald övers.: Karl-Rune Östlund.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström, B. Wahlström 1982 Sverige, Stockholm, Falun 278 sidor. 19 cm
B. Wahlström 1967 Sverige, Stockholm 255 sidor.
B. Wahlström 1955 Sverige, Stockholm 218s