Någonstans i Tyskland - om Per Svensons senare dramatik

Författare
Lars Gustaf Andersson
(Lars Gustaf Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Art Factory, Grahns boktr. 1994 Sverige, Lund, Lund 20 sidor. 15 cm