Något om färg och form i skånskt möbelmåleri

Författare
Anne Marie Franzén
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kulturen i Lund 1975 Sverige, Lund [8] sidor. : ill.