Något om luften och elden - Gammalt och nytt om kolos. Bostadshygieniska spörsmål af stor vikt

Författare
Ernst Ludvig Larsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1913 Sverige, Sköfde