Något om nervositet och naturkrafter - om orsaker till en del nervös oro, hetta o.s.v., rumsångest, platsångest, och paralysi, samt hänvisningar till enkla - mångårigt pröfvade - skyddsmedel deremot

Författare
Lucie Lagerbielke
(Af Vitus)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fröken Victorin 1899 Sverige, Stockholm [2], 39 sidor.