Några Strindbergsminnen knutna till en handfull brev

Författare
Axel Lundegård
(Axel Lundegård.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden 1920 Sverige, Stockholm 149 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan